Konzultačno – poradenská spoločnosť pre poskytovanie komplexných služieb v oblasti prípravy a realizácie investičnej výstavby a riešenia problémov stavieb a ich prevádzky vrátane ochrany životného prostredia v sektoroch:
• energetika, poľnohospodárstvo, lesníctvo, ťažobný priemysel, vodné hospodárstvo,

• spracovateľský priemysel, stavebníctvo, odpadové hospodárstvo,

• cestovný ruch, šport a zábavný priemysel,

• služby obchodu, realitná činnosť, projektovanie, inžiniering,

• veda a technológie, výskum, prieskum, vzdelávanie.