Bionafta
  • Výroba bionafty z rastlinných olejov napr. sóje, repky olejnej, slnečnicových semien alebo živočíšnych tukov zahŕňa transesterifikáciu mastných kyselín pomocou etanolu alebo metanolu, pričom výsledným produktom sú methylestery, ethylestery (= bionafta) a glycerín ako nevyhnutný vedľajší produkt tejto reakcie.
  • Rastlinné oleje a živočíšne tuky sú trigliceridy skladajúce sa z mastných kyselín, ktoré sa v procese premeny za použitia katalyzátorov a alkohol činidla napr. etanolu alebo metanolu transformujú na alkylestery (= bionafta).
  • Bionafta nevyžaduje žiadnu prestavbu motora a úpravu palivového systému na konvenčných vznetových motoroch. Bionafta neobsahuje takmer žiadny obsah síry, čím sa stáva vysoko ekologická a šetrná voči životnému prostrediu.
  • Náklady na výrobu bionafty sú vysoko rentabilné a v porovnaní s inými pohonnými hmotami je cena bionafty niekoľkonásobne nižšia.
  • Firma CCIPOS GROUP s.r.o. poskytuje komplexnú prípravu a realizáciu investície v oblasti výroby bionafty.