• CCIPOS 4
  • CCIPOS 3
  • CCIPOS 2
  • CCIPOS

 

CCIPOS GROUP s. r. o.

Naše služby

Protipovodňová ochrana

Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 Cieľom Koncepcie vodohospodárskej politiky SR…

Bionafta

Výroba bionafty z rastlinných olejov napr. sóje, repky olejnej, slnečnicových semien alebo…

Bioplynová stanica

Produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie si vyžaduje zavedenie systému záväzných…

Portfólio

EIA/SEA

EIA/SEA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) predstavuje jeden z prvých krokov pred realizáciou plánovanej činnosti…
Bionafta

Bionafta

Výroba bionafty z rastlinných olejov napr. sóje, repky olejnej, slnečnicových semien alebo živočíšnych tukov zahŕňa…
Bioplynová stanica

Bioplynová stanica

Produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie si vyžaduje zavedenie systému záväzných kvót a zelených…